1399/08/05
تنها راه آمادگی در برابر زلزله فرهنگ سازی است
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران مطرح کرد

تنها راه آمادگی در برابر زلزله فرهنگ سازی است

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران گفت: یکی از بهترین اقدامات متولیان کنترل و مهار بلایا در استان تهران، فرهنگ سازی آمادگی در مقابل زلزله است.

منصور درجاتی مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه وقوع زلزله در تهران ممکن است مخرب و حادثه برانگیز باشد،اظهار کرد: در هر جایی که گسل جنبا وجود داشته باشد، زلزله پیش خواهد آمد و تهران نیز دارای چند گسل از جمله گسل مشاء، ری و غیره است.


او افزود: اینکه هر از چند گاهی درباره زلزله تهران صحبت کنیم، چیزی جزء تشویش اذهان عمومی در بر ندارد و اولین و مهمترین راه آمادگی در برابر زلزله، فرهنگ سازی و بالا بردن آگاهی مردم است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران تصریح کرد:باید از صدا و سیما و تمامی رسانه‌ها برای فرهنگ سازی و بالا بردن اطلاعات مردم در این زمینه کمک بگیریم و این موضوع باید جزء اولویت‌های آموزشی باشد و افراد آموزش‌های لازم را ببینند تا بتوانند در برابر مخاطرات زلزله از خود واکنشی مناسب نشان دهند.

درجاتی با بیان اینکه زلزله پیش بینی نمی‌شود، گفت: مردم باید این را بدانند که استان تهران با سایر استان‌ها متفاوت است، تهران از یک کثرت جمعیت، ازدحام، تراکم و بارگذاری حجیم شهری برخوردار است که باید این موضوع برای آمادگی در برابر زلزله در نظر گرفته شود.

شناسه خبر : 3302
امتیاز شما برای این خبر: