1400/02/20
پیشنهاد اعتبار مدیریت بحران برای جبران خسارات خشکسالی / نجار: پیشنهاد اعتبار 3220 میلیارد تومانی مدیریت خشکسالی با اولویت تامین فوری و بهینه آب شرب  شهری در تمام نقاط کشور / تامین هزینه های آبرسانی سیار و احیا فعالیت های تولیدی، تامین آب و علوفه دام عشایر با اختصاص مبلغ 800 میلیارد تومان

پیشنهاد اعتبار مدیریت بحران برای جبران خسارات خشکسالی / نجار: پیشنهاد اعتبار 3220 میلیارد تومانی مدیریت خشکسالی با اولویت تامین فوری و بهینه آب شرب  شهری در تمام نقاط کشور / تامین هزینه های آبرسانی سیار و احیا فعالیت های تولیدی، تامین آب و علوفه دام عشایر با اختصاص مبلغ 800 میلیارد تومان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باتوجه به کاهش چشمگیر نزولات جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته پیشنهاد تامین اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی عشایر و مدیریت تنش آبی سراسر کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور؛ اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره اظهار داشت:  جلسات متعدد تخصصی پیرامون آثار و تبعات کم بارشی سال آبی گذشته و به تبع آن خشکسالی حاکم بر کشور پروژه های اضطراری پایداری و مدیریت تنش آب شرب درسالجاری از وزارت نیرو اخذ گردید.
نجار افزود:پیشنهاد اختصاص مبلغ 32200 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در هیئت محترم وزیران توسط این سازمان انجام پذیرفتکه پس از تصویب در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آب و ارتقای کیفی آب شرب و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور هزینه گردد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین در ادامه تصریح کرد: با توجه اهمیت جامعه عشایری کشور به عنوان یکی از ارکان تامین زنجیره امنیت غذایی جلسات متعدد با دستگاه های مسئول و بویژه سازمان امور عشایر ایران برگزار گردید.
نجار با اشاره به کاهش بارندگی های سال گذشته و آثار زیان بار آن بر جامعه عشایری تصریح کرد: به منظور تامین هزینه های آبرسانی سیار و احیا فعالیت های تولیدی، تامین آب و علوفه دام عشایر اختصاص مبلغ 4000 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت ، مبلغ 2000 میلیارد ریال کمک بلاعوض جهت آب رسانی و مبلغ 2000 میلیارد ریال بلاعوض برای تامین نهاده های دامی عشایر به هیات محترم وزیرانپیشنهادگردید تا پس از تصویب در اختیار سازمان امور عشایر ایران وابسته بهوزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا وفق ضوابط و مقررات و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشورهزینه گردد.
 
 

شناسه خبر : 3727
امتیاز شما برای این خبر: