عنوان سایت

مدیران ستادی

اسماعیل نجار
محمد فرید لطیفی
امیر قادری
  • امیر قادری سازمان مدیریت بحران کشور سرپرست معاونت امور بازسازی و بازتوانی
بهنام سعیدی
مهدی رحمتی نژاد
علی بختیاری
  • علی بختیاری سازمان مدیریت بحران کشور مدیرکل روابط عمومی،امور بین الملل ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مدیران استانی

مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران
مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری گلستان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری یزد
مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز
مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم
مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین
مدیر کل مدیریت بحران استانداری زنجان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی
مدیر کل  مدیریت بحران  استان چهارمحال وبختیاری
مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مرکزی
^