عنوان سایت

مدیریت برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی 
مدیریت برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت بحران کشور
 

آدرس: تهران خیابان گاندی خیابان پنجم پلاک 12 طبقه دوم

تلفن:  88772635   داخلی 204

نمابر:  88772635

ایمیل :amoozesh@ndmo.ir

^