عنوان سایت

عملکرد و اقدامات

 1. سياستگذاري احداث 1000 پايگاه چندمنظوره مديريت بحران طي يك برنامه 5 ساله در مناطق شهري به منظور ايجاد شبكه گسترده نامتمركز و در عين حال يكپارچه جهت هماهنگي و ارتقاء سطح عمليات      مقابله و افزايش آمادگي شهرها براي مواجهه با مخاطرات طبيعي و بحرانهاي احتمالي ناشي از وقوع مخاطرات طبیعی (داراي امكانات آموزشي و امدادي)؛ به طوریکه تا كنون 148 پايگاه احداث شده و به بهره برداري رسيده است. 118 پایگاه چند منظوره مدیریت بحران نیز در مراحل مختلف عملیات اجرایی می‌باشند.
 2. سياستگذاري جهت احداث 31 مركز کنترل و مدیریت مخاطرات طبیعی در مراكز استانهاي كشور به منظور تقويت زير ساخت مديريت بحران در كشور و ايجاد مكاني جهت فرماندهي واحد در زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انجام امورات مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران، كه تا كنون 17 مركز کنترل و مدیریت مخاطرات طبیعی در كشور به بهره برداري رسيده و 10 پروژه نیز در مراحل اجراي عمليات ساختماني مي‌باشند.  
 3. برنامه ريزي و پيگيري لازم جهت اجراي پروژه هاي پيشگيرانه شامل اجراي طرح هاي آبخيزداري، آبخوانداري، كنترل سيلاب، جمع آوري آبهاي سطحي و ساماندهي رودخانه ها و مسيل ها، مقاوم سازي ساختمان هاي اداري و مهم و تقويت زیرساخت های آمادگي و مقابله و همچنين بازسازي مناطق آسيب ديده؛ به طوریکه در مجموع در سال 94 و 95 اعتبارات لازم (از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) جهت اجرای پروژه های مرتبط با مدیریت مخاطرات طبیعی پیشنهاد شده است.   
 4. برنامه ريزي لازم جهت مقاوم سازي زندانهاي فرسوده و نامقاوم و اختصاص اعتبار جهت بازسازي، بهسازي و ايمن سازي هفت اردوگاه زندانيان از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.(در سال 95)
 5.  برنامه ريزي لازم جهت مقاوم سازي بيمارستانهاي فرسوده و نامقاوم و پیشنهاد اعتبار لازم جهت بازسازي و نوسازي بيمارستانها از محل منابع ماده 10 و 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران.(در سال 95)
 6. پيگيري و نظارت بر اجراي طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي با برنامه سالانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي كه اجراي اين طرح از سال 84 آغاز گرديده و تا سال 1395 تعداد حدود 1500000 واحد مسكوني در قالب طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي مقاوم سازي شده اند.  
 7. نظارت بر روند نوسازی و مقاوم سازی مدارس در کشور و ارائه گزارش به وزیر محترم کشور.
  * طی 10 سال گذشته از کل 258000 کلاس نامقاوم و ناایمن مدارس کشور ، حدود 90000 کلاس بازسازی و مقاوم سازی شده است (35 درصد) و حدود 168000 کلاس درس در کشور ناایمن و نامقاوم می‌باشد.
 8. پیگیری و نظارت بر روند تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد در پروژه های مسکونی و دولتی و اخذ گزارش از ادارات کل مدیریت بحران استانها.
 9. بازدید و پیگیری لازم به منظور بررسی خسارات وارده به واحد های مسکونی آسیب دیده ،تاسیسات زیر بنایی و تملک دارائی های سرمایه ای واماکن عمومی از مخاطرات طبیعی در طول سال و تنظیم پیشنهاد اعتبار جهت بازسازی مناطق حادثه دیده.
 10. پیگیری لازم به منظور بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده، تاسیسات زیر بنایی و عمومی ناشی از مخاطرات طبیعی درطول سالجاری.
 11. پیشنهاد اختصاص اعتبار جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با پیامدهای خشکسالی.
 12. پیشنهاد اختصاص اعتبار از محل منابع سازمان سازمان مدیریت بحران کشور به صندوق بیمه کشاورزی در راستای كمك به كشاورزان آسیب دیده از مخاطرات طبیعی.
 13. پیگیری نهایی شدن تصویب لایحه بیمه همگانی مخاطرات طبیعی در مجلس شورای اسلامی.
 14. پیشنهاد و اختصاص اعتبار به کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت بیمه نمودن تعداد 1850000 واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش آن نهاد. (با اقدامات انجام شده تاکنون ضریب نفوذ بیمه در کشور 100 درصد افزایش و از 10 درصد به 20 درصد افزایش یافت).
 15. تهیه و تدوین طرح جامع بازتوانی کشور وابلاغ آن به دستگاه های متولی
 16. تهیه و تدوین استاندارد ملی مدیریت مخاطرات بازتوانی روانی با شماره ملی 21682 با همکاری دستگاههای متولی امر بازتوانی.
 17. پیگیری تدوین استاندارد مدیریت مخاطرات ـ بازتوانی جسمی با همکاری دستگاههای بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت بهداشت، هلال احمر، سازمان اورژانس کشور و سازمان تامین اجتماعی کشور.
عنوان سایت
^