• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

استانها و کارگروه ها

1397/12/22 چهارشنبهمدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان:
سند جامع آموزش مدیریت بحران خوزستان اجرایی شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: سند جامع آموزش مدیریت بحران استان خوزستان برای بازه زمانی پنج ساله نهایی و تصویب شد که تنها باید رونمایی شود و از خروجی های کمیته علمی، آموزشی و فنی مدیریت بحران به شمار می آید.

حاجی‌زاده با اشاره به بی بدیل بودن کمیته علمی، آموزشی و فنی بحران خوزستان در سطح کشور، عنوان کرد: خروجی این کمیته برگزاری هشت سمینار ملی و بین‌المللی در زمینه بحران های استان خوزستان با حضور اساتید برجسته کشوری و استانی است.
وی با اشاره به این‌که خوزستان پاشنه آژیر بحران‌های کشور است که عدم توجه به آن بحران ملی را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: تشکیل این کمیته و برگزاری این سمینارها موجب جلب نگاه های دست اندرکاران و صاحب نظران کشور به استان خوزستان می شود.
 
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره نقش کمیته علمی، آموزشی و فنی در تخصص اعتبارات به بحران‌های مختلف استان، گفت: برای لایروبی و استحکام بخشی ۶۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.
 
حاجی‌زاده عنوان کرد: سند جامع آموزش مدیریت بحران استان خوزستان برای بازه زمانی پنج ساله نهایی و تصویب شد که تنها باید رونمایی شود و از خروجی های کمیته علمی، آموزشی و فنی مدیریت بحران به شمار می آید.
 
وی با اشاره به طرح جامع خطرپذیری و رونمایی آن توسط هلال احمر استان خوزستان، اظهار کرد: طرح دیگری نیز توسط مدیریت بحران خوزستان اجرا شده است.
 

عكس هاي مرتبط :

^