اخبار استانی

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد:
ساخت یک هزار واحد مسکونی در شهرستان ماهشهر در دستور کار قرار گرفت/صدور دستور تعمیر ۶۲۰ واحد خسارت دیده

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد: ساخت یک هزار واحد مسکونی در شهرستان ماهشهر در دستور کار قرار گرفت/صدور دستور تعمیر ۶۲۰ واحد خسارت دیده

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: عليرغم اينكه بارش هاي اخير منجبر به واحد تخریب واحد مسكوني نشد اما باتوجه به وضعيت برخي واحدهاي مسكوني در شهرستان ماهشهر...
1399/10/15